Blogg

De 17 Globala målen

I en värld i ständig förändring, där saker och ting går så snabbt att företag ibland inte riktigt hinner tänka på vad som blir effekterna av ett visst handlande eller en viss ny maskin kommer att bli, där är det bra att det finns ett stort och stadigt organ i form av FN. Genom det […]

Läs hela inlägget