Blogg

Sverige bland de med högst skuldkvot i EU

Att vi svenskar lånar mycket har nog inte gått någon förbi, men att vi är en av de länder inom EU som har allra högst skuldkvot är kanske en nyhet för somliga. Skuldkvoten mäts genom att ta hushållens skulder och sätta i relation till landets BNP. Data från Eurostat för 2018 visar att Sverige ligger […]

Läs hela inlägget