Kreditupplysningsföretag

kreditupplysningsföretag - läs om uc, creditsafe och bisnode

Kreditupplysningsföretag är sådana som har tillstånd från myndigheten Datainspektionen kring databehandling av privatpersoner och företag. Dessa kan vara antingen rikstäckande (se nedan) eller ha en mer begränsad verksamhet. Den största aktören inom kreditinformation idag är den av storbankerna gemensamt ägda Upplysningscentralen AB. Det finns emellertid fler bolag i den här branschen än så.

Vad gör ett kreditupplysningsföretag?

För att kunna erbjuda borgenärer kreditupplysningar som beslutsunderlag krävs en ansenlig mängd data. Denna data samlas in från bland annat myndigheter och domstolsväsendet. Den data som samlas i företagets försorg kan ha betydligt fler användningsområden än att bara ligga till grund för kreditupplysningar. Detta innebär att kreditinformation ofta är bara en av flera verksamhetsområden.

Majoriteten av bolagen som är registrerade som kreditupplysningsföretag verkar inom det bredare begreppet business intelligence. Här ingår verksamheter som marknadsinformation, affärsoptimering, registervård, betalningslösningar och -uppföljning och mycket mer.

Legitimt behov

Kreditupplysningsföretagen har ett mycket stort mandat att samla information om privatpersoner (och företag), men det finns tydliga begränsningar kring när information får lämnas ut. Enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) får uppgifter lämnas ut endast vid legitima behov. En långivare som behöver få information som underlag för en kreditprövning vid lån har typiskt legitimt behov. Likaså har hyresvärdar legitimt behov av information vid beslut om hyresavtal ska ingås eller inte.

Tjänster för oss konsumenter

Kreditupplysningsföretagen erbjuder inte enbart tjänster för företagen. I princip alla de rikstäckande aktörerna (se nedan) kan också erbjuda tjänster inom ID-skydd och bedrägerispärr. Tjänster av det här slaget blir allt mer nyttiga i takt med att ID-kapningar och bedrägerier stadigt verkar öka i antal.

Flera av aktörerna erbjuder även en tjänst genom vilken du, mot en kostnad, kan få ta del av din egen kreditupplysning. Till exempel erbjuder UC AB tjänsten ”Min Upplysning”. Genom denna tjänst får du all information om dina inkomster, dina utestående lån och krediter, vilka kreditförfrågningar som har gjorts på sistone och detaljer kring betalningsanmärkningar. En tjänst av typen Min Upplysning ger mer information än vad ett registerutdrag gör.

Rikstäckande företag

Datainspektionen gör skillnad mellan rikstäckande och ”övriga” kreditupplysningsföretag. Det mest noterbara för uppdelningen är att de rikstäckande aktörerna för register över alla svenska medborgare som har fyllt 16 år. Det som föranleder denna något ovanliga åldersgräns är att barn mellan 16-18 år har en viss så kallad rättshandlingsförmåga. Den som är 16 år kan till exempel öppna ett bankkonto i eget namn.

Datainspektionen redogör på sin webbplats för vilka bolag som är rikstäckande. I skrivande stund (oktober 2016) är det nedan sju stycken. Det sker sällan några större förändringar på listan. Den senaste förändringen var 2013, då AAA Soliditet AB bytte namn till Bisnode Kredit AB.

Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB
Bisnode Kredit AB
CreditSafe i Sverige AB
Decidas Info AB
Sergel Kredittjänster AB
Syna AB
UC AB

Andra kreditupplysningsföretag

Övriga kreditupplysningsföretag kan delas in i två stycken kategorier. I den första återfinns sådana som i grunden är banker eller kreditmarknadsbolag. I den andra finner vi företag som behöver administrera kreditinformation som tillägg till andra verksamheter. Det kan handla om fastighetsägare, juristbyråer och liknande.

Collector Finans & Law AB och PayEx Finance AB är exempel på företag i förstnämnda kategori. Dessa aktörer har ett behov av att lagra och sätta samman kreditinformation för att kunna leverera tjänster inom affärsstöd, beslutsstöd, med mera.

Aktiemarknad

Aktiemarknaden innebär en mängd olika tillämpliga metoder som företag kan följa för att komma in på den offentliga marknaden. Detta återspeglas av antalet metoder som investerare kan använda för att tjäna pengar. De mycket grundläggande och mest essentiella sätten att tjäna pengar är att spela det långa spelet och shorta en aktie. Dessa två metoder är dock de mycket grundläggande och grundläggande metoder som investerare följer. Investerare kan också finna intresse för mer invecklade och komplicerade strategier som att köpa in obligationer eller mer strategiskt intrikata kontrakt.
Vad är blanka aktier?
Short stocking är praxis att sälja ett antal aktier baserat på det kapital som du kan investera i denna aktie som säljs. I förväg tjänar investeraren pengar när aktiekursen sjunker och investeraren köper tillbaka aktierna som ska returneras. Skillnaden i pris speglar vinsten. Ju mer priset har sjunkit, desto högre är vinsten.