Risker med lån

risker med att låna

Den som tar upp ett lån, oavsett typ och oavsett belopp, sätter sig i skuld till långivaren. Skulden innebär att återbetalningar av beloppet (amortering) samt priset för lånet (räntan) ska ske regelbundet. Bara denna konstruktion innebär en risk – om betalningar inte kan ske periodvis har borgenären nämligen rätt att använda sig av en omfattande indrivningsapparat. Dessutom blir lånet successivt dyrare för varje försening.

De flesta risker med lån har att göra med att betalning inte sker i tid, eller inte alls. Det finns emellertid fler risker än så. Här ska vi presentera nyttig information om risker och konsekvenser. Se till att du förstår vad din skuldsättning innebär innan du ansöker om lån.


Utebliven betalning

Varje betalningskrav har ett förfallodatum. Om betalning inte har kommit in senast på detta datum kommer borgenären att sätta igång en kravprocess. Den sker vanligtvis i ett antal väldefinierade steg. För varje steg tillkommer en kostnad som du som betalningsskyldig får betala. Här är alltså en tydlig risk med lån; betalar du för sent eller inte alls tillkommer kostnader.

Stegen i indrivningsprocessen är:

  • Påminnelse (förseningsavgift och dröjsmålsränta)
  • Inkasso (inkassoavgift)
  • Indrivning hos Kronofogden (betalningsföreläggande)

Ärenden för vilka långivaren behöver skicka ut påminnelser och/eller skickar vidare betalningskravet till inkasso ger inte bara upphov till extra kostnader. De kan också medföra konsekvenser när det gäller framtida engagemang med den aktuella långivaren. Några mer övergripande problem uppstår dock inte.

Skulle ärendet gå till Kronofogden blir konsekvenserna emellertid mycket betydande. Det är framför allt den betalningsanmärkning som noteras hos kreditupplysningsföretagen som är det stora problemet. En betalningsanmärkning fungerar som en effektiv varningssignal för inte bara långivare utan för alla borgenärer, även hyresvärdar.


Mindre ekonomisk frihet

Sett i ett större perspektiv innebär ett lån att du får mindre pengar över i framtiden. Varje månad ska du betala amortering och ränta, och ju längre låneperiod, desto större blir den totala kreditkostnaden. Dessa utgifter är tvingande och varje krona du måste betala innebär en krona mindre att lägga i andra fack.

Den sämsta situationen är om du har lånat till konsumtion och redan tidigt under återbetalningstiden har ”konsumerat” pengarna. Du fortsätter då att betala för något som inte längre har något värde. – Sverigekredit.se

Lån och skuldsättning

De flesta svenskar har minst ett eller ett par lån. Många gånger är lånen mer eller mindre nödvändiga, såsom till exempel bolån. Andra gånger är lånen mindre fördelaktiga i det längre perspektivet. Oavsett hur din situation ser ut, ska du vara noga med att inte skuldsätta dig för mycket i relation till din löpande inkomst. Det ger nämligen upphov till en rad risker och konsekvenser. Några exempel är:

  • Sämre kreditvärdighet och betalningsförmåga
  • Sämre löpande ekonomi
  • Svårigheter att spara ihop till buffert
  • Stora risker vid sjukdom eller arbetslöshet.

Särskilt om att låna utan uc

Många långivare som inte vänder sig direkt till UC AB för kreditinformation har mer generösa villkor för låntagare med en sämre ekonomi. Det innebär i praktiken att fler sökande kan beviljas lån. Har du en sämre betalningsförmåga och kreditvärdighet, och lånar utan uc, kommer du att få en förhållandevis hög ränta på ditt lån. Den höga räntan kan innebära större risker för försenad eller utebliven betalning. Du får också ett ännu mer begränsat ekonomiskt utrymme i vardagen.

Kontentan är att du ska vara försiktig med att låna utan uc. Har du ett annat alternativ rekommenderar vi att du undersöker det först.