Sverige bland de med högst skuldkvot i EU

Att vi svenskar lånar mycket har nog inte gått någon förbi, men att vi är en av de länder inom EU som har allra högst skuldkvot är kanske en nyhet för somliga. Skuldkvoten mäts genom att ta hushållens skulder och sätta i relation till landets BNP. Data från Eurostat för 2018 visar att Sverige ligger på femte plats inom EU vad gäller skuldkvot. Länder som har större skuldkvot än oss i storleksordning är Danmark, Norge, Nederländerna och Luxemburg.

De senaste åren har skuldkvoten tagit fart ordentligt. Orsakerna kan vara högkonjunkturen med låg ränta, samt de skärpta amorteringskraven för bolån. I och med att bostädernas kostnader har ökat kan konsumenter bli tvungna att låna till den ytterligare delen på annat håll. Detta har drivit på utvecklingen och placerat Sverige i toppen bland länders skuldkvot.

Skuldkvoten visar ett lands sårbarhet

År 2018 hade Sverige en skuldkvot på 161,59, men Danmark leder med hela 235,11. Rumänien är det land inom EU som 2018 hade lägsta skuldkvoten på 26,17.

Att ha en hög skuldkvot är en risk för landet – man kan säga att det är landets sårbarhet. Om den ekonomiska stabiliteten rubbas har invånarna som är högt belånade mycket begränsade möjligheter att betala sina skulder. Ett scenario skulle kunna vara att räntorna av någon orsak ökar och många personer skulle då inte kunna betala för sina lån. Det för med sig att många måste sälja sina lägenheter till underpris, för att helt enkelt minimera sina förluster.

I och med det startar en kedjereaktion där bostadsmarknaden får dumpade priser, lägenheter med redan höga lån blir mindre värda, och lånen överstiger lägenhetens värde.

Svenskarna fortsätter att låna

Lånemarknaden i Sverige är attraktiv och det finns många aktörer på marknaden. Statistik visar att det är alla åldersgrupper som lånar, både konsumtionslån och lån för bostad.

Många använder sig av låneförmedlare och marknaden har många långivare utöver traditionella banker. Att ta lån, oavsett storlek, har blivit enkelt och effektivt med alla låneförmedlare som jämför bästa villkor och mest fördelaktiga lån.


Våra bästa lån

Långivare Lånebelopp
Ferratum 1 000 - 45 000 kr
Credway 1 000 - 30 000 kr
FlexLimit 3 000 - 20 000 kr
Frogtail 5 000 - 40 000 kr
Meddelandelån 2 000 - 30 000 kr