Är du och din familj rätt försäkrad?

försäkringar

Privatekonomi omfattar en stor mängd områden, och att ha koll på allt (och dessutom göra rätt val!) är inte det enklaste. Ett område inom privatekonomin som ofta prioriteras ned, eller glöms bort helt och hållet, är försäkringar. Att se över försäkringsskyddet får helt enkelt låg prioritet i en vardag där matinköp, bolån, bilkostnader och andra kostnader upplevs som betydligt viktigare. Har du koll på vilka försäkringar du har och vilka du inte har? Vet du vad du betalar för ditt försäkringsskydd? Nedan är en kort genomgång som du kan använda som en slags checklista.

Hemförsäkring

En hemförsäkring måste du ha. Den ger nämligen ett generellt skydd för skadehändelser på och i bostaden samt på egendom som finns i bostaden. Hemförsäkringen omfattar också stöld och skada på föremål som man för med sig utanför bostaden, ett visst personskydd (bland annat överfallsskydd och rättsskydd) samt reseförsäkring.

Om du vill se över din hemförsäkring bör du först ta reda på exakt vad som ingår. Upptäcker du någon lucka för något som är viktigt för dig och ditt hushåll kan du normalt teckna till olika tillägg. Du kan med fördel också jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring och livförsäkring

En olycksfallsförsäkring täcker alla slags skadehändelser på person. Skulle du till exempel bryta benet i pisten, göra en vurpa med cykeln eller skada dig när du utövar en idrottsaktivitet är det olycksfallsförsäkringen som träder in. Den täcker då merkostnader vid behandling, rehabilitering, med mera. Alla bör ha en olycksfallsförsäkring, och extra viktigt är att se hur skyddet ser ut för barnen.

Det är kanske inte så muntert att fundera på risken att man faktiskt går bort, men att teckna en livförsäkring tar bara någon timme och den timmen gör att allt blir så mycket enklare om det värsta skulle hända. Livförsäkringens huvudsakliga syfte är att ge ersättning till efterlevande så att de kan klara ekonomin när en inkomst plötsligt försvinner.

Barnförsäkring

Barnförsäkring är ett måste för dig som har barn. Den kompletterar nämligen barnets försäkringsskydd när det gäller svåra skador och sjukdomar, såsom till exempel skador som ger upphov till en viss grad av invaliditet.

Bilförsäkring

Det finns tre typer av bilförsäkringar. Trafikförsäkringen är den mest grundläggande och den är obligatorisk enligt lag. I tillägg finns halvförsäkring och helförsäkring. Skydd för person täcks i huvudsak av trafikförsäkringen och de övriga två nivåerna ger ett mer omfattande försäkringsskydd för skador på själva bilen. Det är en god idé att fundera kring vilken nivå av skydd du behöver för din bil. Har du en helt ny bil är helförsäkringen det i princip enda valet. För en lite äldre bil kan du nog förmodligen nöja dig med halvförsäkring.

För bilförsäkringar finns anledning att vara mer noga med vilket försäkringsbolag du anlitar. Det finns nämligen ganska stora skillnader både vad gäller innehållet i försäkringarna och vad de kostar dig. Jämför både innehåll och pris för att kunna göra det bästa valet.


Våra bästa lån

Långivare Lånebelopp
Nanokredit 2 000 - 25 000 kr
Ferratum 1 000 - 35 000 kr
Credway 1 000 - 30 000 kr
FlexLimit 3 000 - 20 000 kr
Frogtail 7 000 - 40 000 kr