Ordlista


Amortering

En avbetalning på ett lån i procentuell form. En amortering betalas ofta månadsvis, i samband med återbetalning av själva lånet. Kan också betalas i en s.k. klumpsumma vid årsskiftet.


BankID

En elektronisk legitmation som förenklar dina bankärenden


Borgenär

Annat namn för den som lånar ut pengarna.


Buffert

Ett privat sparande att kunna använda från vid behov, såsom oväntade utgifter.


Geldenär

Den som har skuld.


God kreditgivningssed

Är enligt lag en viktig process för långivaren att hålla sig till, för att inte få varningar från konsumentverket. Det gäller säkerheten för båda parter, att förutsättningar för att återbetalningen kan genomföras.


Kreditupplysning

En kreditupplysning kan tas av en kreditgivare i samband med en låneansökan. Detta för att säkerställa att din ekonomiska situation är riskfri, och att pengarna som lånats (ink. ränta) kan återbetalas. Det finns flera företag i Sverige som kan på uppdrag av långivare ta en kreditupplysning, men UC AB är det största i Sverige.


Smslån

Även kallat snabblån, en mindre kredit utlånat under kortare tid. Läs mer


Återbetalningstid

Även kallat löptid. Hur lång tid du har på dig att återbetala lånat belopp.


Våra bästa lån

Långivare Lånebelopp
Ferratum 1 000 - 45 000 kr
Credway 1 000 - 30 000 kr
FlexLimit 3 000 - 20 000 kr
Frogtail 5 000 - 40 000 kr
Meddelandelån 2 000 - 30 000 kr