Creditsafe

Screenshot hemsida Creditsafe

Creditsafe är ett rikstäckande kreditupplysningsföretag. Med det menas att företaget för register på alla svenska medborgare som är fyllda 15 år. Personinformation och information om ekonomiska engagemang inhämtas från en längre rad myndigheter dagligen och sammanställs med Creditsafes egna registeruppgifter.

Creditsafe är en betydande konkurrent till UC AB när det gäller blancolån på mindre belopp. Det är många långivare som vänder sig till det här kreditupplysningsföretaget för att hämta ut inkomstinformation och information om krediter. För snabblån/sms lån och vissa typer av avbetalningsköp måste Creditsafe faktiskt kunna sägas vara ledande i Sverige.

Scoring

Creditsafe utgår från uppgifter om inkomst, tillgångar, betalningsanmärkningar och så kallade sociala variabler vid bedömningen av den framtida betalningsförmågan. Sistnämnda inkluderar faktorer som exempelvis hemmavarande barn och civilstånd. Resultatet sammanfattas i en ”scoring” som preciseras i ett tal på mellan 1-100. För den här skalan gäller att ju högre scoring, desto bättre betalningsförmåga.

Ett företag som begär ut en Creditsafe kreditupplysning kan ta del av den exakta kreditscoringen alternativt ett av fyra intervall. Med sistnämnda får företaget en översiktlig uppgift om sannolikheten för att gäldenären kommer att uppfylla sina betalningsskyldigheter.

Brev från Creditsafe

När en långivare eller annan befintlig eller potentiell borgenär har omfrågat en kreditupplysning är Creditsafe skyldigt enligt lag att meddela den omfrågade en omfrågekopia. Denna kommer att komma i brevlådan, i det fall du inte är ansluten till tjänsten Kivra. Creditsafe kan inte svara på varför en kreditupplysning har hämtats ut. För att få information om det måste du vända dig till frågeställaren.

Egen kreditupplysning

Du kan en gång per år beställa ett kostnadsfritt utdrag från Creditsafe. Beställningen ska normalt göras skriftligen via ett fysiskt dokument och undertecknas. Det finns också möjlighet att ta ett foto med mobilen och skicka via e-post. Kreditinformationen kan sammanställas och skickas via post eller levereras digitalt via Kivra.

Registerutdraget fungerar i princip som en kreditupplysning i och med du får ut alla uppgifter finns registrerade om dig i Creditsafes databas. Creditsafe registrerar inte någon kreditfråga och överlag gäller att din scoring inte påverkas av antalet uthämtade kreditupplysningar.

Det kan vara klokt att utnyttja den här möjligheten till att göra en egen kreditupplysning. Det finns nämligen en, om än liten, risk att det smyger sig in fel i informationen i registren, både Creditsafes eget och de underliggande källorna. Om det är Creditsafe som har gjort fel i sammanställningen ansöker du om rättelse via kontakt med kundtjänst. Kommer felet från en av kreditupplysningsföretagets källor får du ansöka om rättelse hos källan.

Spärra personnummer

Om ditt ID blir kapat eller om någon utsätter eller försöker att utsätta dig för bedrägeri ska du spärra ditt personnummer. Det gör du genom att fylla i ett formulär på Creditsafes webbplats eller kontakta kundtjänst via telefon eller e-post. Spärren är tillfällig och den upphävs efter 14 dagar. Vill du att den ska gälla under längre tid måste du skicka in kopia på polisanmälan. Eftersom det sedan 2015 finns ett samarbete mellan kreditupplysningsföretagen kring spärr av personnummer spärras dina uppgifter automatiskt även hos UC, Syna, Bisnode och Decidas.

Mer om Creditsafe och kontaktuppgifter

Creditsafe i Sverige AB är det fullständiga namnet på bolaget. Det drivs från Göteborg som ett dotterbolag till ett brittiskt moderbolag. Creditsafe har 18 kontor runt om i världen och räknas som den snabbaste växande aktören inom kreditinformation i Europa.

För att komma i kontakt med kundtjänst ska du ringa 031-725 50 00 eller skicka e-post till info@creditsafe.se. Kundtjänst är öppet under kontorstider måndag-fredag. Organisationsnumret är 556514-4408.