Bli skuldfri

bli skuldfri och ta kontrollen över ekonomin

Det var en gång en statsminister som uttalade att den som var satt i skuld inte var fri. Det var inte statsministern som ursprungligen myntade devisen – den har funnits sedan det första muntliga låneavtalet kom till – men uttalandet preciserade förhållandet mellan skuldsättning och frihet på ett mycket bra sätt.

Den som är skuldsatt, oavsett belopp och oavsett vilka verkningar skuldsättningen ger på privatekonomin, har gett upp en del av sin ekonomiska frihet. Varje månad måste en mindre eller större slant betalas till borgenären och detta inskränker på möjligheterna att själv disponera över inkomster. Ju större skuldsättningen är, desto mer besvärlig blir situationen och det dessutom under längre tid.


Om att bli skuldfri

Det finns kanske inget direkt självändamål med att bli helt skuldfri. Den som äger en bostad och har ett bolån på detta behöver kanske inte anstränga sig till sitt yttersta för att betala av lånen. Att hålla skulderna på en komfortabel nivå, både mentalt och rent ekonomiskt, är emellertid alltid en god idé.

Idag är det många som genom mindre genomtänkta beslut genom åren har dragit på sig många och stora skulder. Framför allt gäller det lån utan säkerhet, det vill säga blancolån. Att det inte ligger någon säkerhet i botten gör att räntorna ofta är höga, vilket automatiskt ger en begränsad ekonomisk frihet.

Att komma ur skuldfällan och vända ett negativt lånebeteende är fullt möjligt. Det krävs dock en insats av den skuldsatte i form av prioriteringar och ett nytt sätt att tänka. Nedan kan du läsa mer om tips för att bli skuldfri samt något om den hjälp som finns att få från det offentliga.


En mer sund lånesituation – fem snabba tips

1. Sluta låna
En skuld är detsamma som ett krav att betala. Kravet kan ha uppstått på olika sätt och det kan handla om andra saker än lån (underhåll, obetalda skatter, med mera). De flesta skulder för privatpersoner handlar emellertid om lån, såsom privatlån, avbetalningskrediter och smslån. Steg ett för att bli skuldfri är att helt tvärt sluta att ta upp lån.

2. Kontrollera skuldsituationen
Många som upplever att skuldbördan är stor och betungande har mindre god koll på exakt hur stor den är. Ett andra tips är att göra en översikt av vilka skulder som finns, vad totalbeloppet är och vad respektive skuld kostar varje månad.

3. Börja betala tillbaka
Tipset i punkt 2 ovan ger dig, i det fall du utför uppgiften noggrant och korrekt, värdefull information som du kan använda för att ta steg för att börja betala tillbaka. Du kan med fördel inleda med att betala tillbaka extra på det lån som är dyrast med avseende på räntan. Bry dig mindre om beloppet, fokusera i stället på räntesatsen.

4. Kontakta borgenärer
Långivare och andra borgenärer vill ha in sina pengar på ett så smidigt sätt som möjligt. De är inte betjänta av en långdragen process. Därför finns ofta goda möjligheter att ansöka om avbetalningsplaner. Med en sådan betalar du lite mindre per månad under en längre tid.

5. Skuldsanering
Är du inne i en mycket negativ spiral finns utvägen att ansöka om skuldsanering. Det är sedan 1 november 2016 något enklare än tidigare att bli beviljad skuldsanering. Själva processen är också lite mindre betungande än den var tidigare.


Ta hjälp av kommunen och Kronofogden

Det offentliga i form av kommunen och Kronofogden har långtgående skyldigheter att hjälpa den som är svårt skuldsatt. Kommunen har, genom särskilt utpekade skuldrådgivare, en skyldighet att bland annat hjälpa till att skapa privatekonomiska budgetar, ge råd kring förändringar i ekonomin, assistera den som vill kontakta borgenärer för att få till stånd avbetalningsplaner, med mera.

En av Kronofogdens uppgifter är att bevilja och administrera skuldsanering. Detta verktyg syftar till att återföra en svårt skuldsatt person till ett mer normalt och sunt ekonomiskt liv. Den 1 november 2016 infördes en ny skuldsaneringslag och den är betydligt mildare gentemot den skuldsatte än den tidigare versionen. Numera gäller bland annat:

  • Ansökan kan ske online
  • Juni och december är betalningsfria månader
  • Kronofogden sköter alla betalningar till borgenärerna (den som är under skuldsanering betalar till Kronofogden).