Kreditförfrågningar

kreditförfrågningar hos UC och andra kreditupplysningsföretag

En kreditförfrågan är detsamma som en begäran till ett kreditupplysningsföretag om att lämna ut uppgifter om en privatperson. Resultatet blir en kreditupplysning som visar privatpersonens ekonomi i allmänhet samt hans eller hennes betalningsvilja och kreditvärdighet i synnerhet.

Den omfrågade får information om att förfrågan har gjorts via en kreditupplysningskopia. En sådan kallas populärt för ”en uc”, men det är viktigt att komma ihåg att just UC bara är ett av flera kreditupplysningsföretag som skickar ut kopior.


Hur vet jag om en förfrågan har gjorts?

Så fort en kreditupplysning om en fysisk person, det vill säga en privatperson, lämnas ut, ska den omfrågade få ett skriftligt meddelande härom. Det följer av 11 § kreditupplysningslagen (1973:1173). Meddelandet kan skickas per brev (vanligast) eller per e-post/via sms. Det är genom denna så kallade kreditupplysningskopia som du får kännedom om att en kreditupplysning har lämnats ut.

Lagreglerna kring kreditupplysningar är tvingande och de är alltid till konsumentens fördel. Det går alltså inte för ett kreditupplysningsföretag att göra avsteg från regeln att en kreditupplysningskopia ska skickas ut.

I kreditupplysningskopian finns uppgifter om vem som har lämnat ut informationen (till exempel UC eller Creditsafe), vem som har begärt den samt vilken information som har förmedlats.


Kreditförfrågning hos UC och andra

UC är ett av kreditupplysningsföretagen i Sverige. De fyra övriga som räknas som ”rikstäckande” i Datainspektionens terminologi är Creditsafe, Bisnode Kredit, Syna och Decidas Info. Alla dessa fem samlar all ekonomisk information för alla svenskar som är 16 år och äldre. När det gäller kreditförfrågningar finns emellertid vattentäta skott mellan aktörerna.

Vad sistnämnda betyder konkret är att exempelvis Creditsafe inte lämnar någon information till UC och att Bisnode och Syna inte delar någon information. En förfrågan hos exempelvis Creditsafe syns endast hos denna aktör.

UC AB – störst på kreditupplysning

Med det sagt är det viktigt att känna till att UC AB är absolut störst på kreditupplysningar i Sverige. Detta faktum medför nästan automatiskt att kreditinformationen hos UC också är den mest omfattande när det gäller kreditfrågor. Många UC kan utgöra ett hinder för kredit i vissa fall. I andra fall kan lånebeteendet ifrågasättas med resultatet att villkoren för ett beviljat lån blir något sämre än annars.


Är det ofördelaktigt med många förfrågningar?

Det finns en oskriven regel som säger att många förfrågningar automatiskt är ofördelaktigt. Idén är att antalet speglar en persons lånebeteende och ju större antal, desto mer riskfyllt kan beteendet anses vara. Det är dock en sanning med modifikation.

Alla förfrågningar tillmäts inte samma vikt
Det är skillnad på lån och lån när det gäller kreditförfrågningarnas vikt. En kreditupplysning för ett bolån har till exempel inte samma vikt som en som gäller för ett sms lån. Förklaringen kan sägas vara tredelad. För det första anses ett bolån vara ett mer ”nödvändigt” lån. I tillägg är den potentiella låntagaren nästan automatiskt i en mer ”säker” position ekonomiskt sett och som tredje förklaring kan nämnas att det finns faktisk säkerhet för lånet.

En eller två kreditfrågor gör varken från eller till
En långivare ”rundar” av antalet kreditfrågor vid sin kreditkontroll. Det innebär att det inte är någon skillnad på om man har en eller två kreditfrågor registrerade. Det är heller ingen skillnad på tre eller fyra stycken. Kontentan är att en eller två ytterligare varken gör från eller till.

Många kreditfrågor på kort tid
I en kreditkontroll är det nuläget i den potentiella låntagarens ekonomi som är det allra viktigaste. Därför tillmäts färska kreditfrågor större vikt än sådana som är lite äldre. Den som har fem stycken kreditfrågor för smslån den senaste månaden har förmodligen mindre chanser att få lån än den som har fem stycken som dateras till för ett år sedan.


Ta pengarna och investera dem i din framtid

En av de senaste finanssektorerna som har dykt upp under det senaste dödsfallet och som blir alltmer växande och popularitet i finansarbetet är Cruptocurencies. Det mest attraktiva med kryptovaluta är att den är decentraliserad, kan erhållas online och kan skapa ett mycket unikt värde. Till exempel är Dogecoin en relativt ny kryptovaluta som växte fram 2017 och den har snabbt fått värde. Under det senaste året har priset ökat och det ökar hela tiden. Sådana möjligheter kan göra dig till en rik man mycket snabbt, men du bör också vara försiktig med möjligheterna att investera dina pengar. Möjligheter med höga vinster innebär vanligtvis hög risktolerans. Vi kan bara guida dig i rätt riktning och rekommenderar därför att du köpa Dogcoin från den integrerade länken och är mycket försiktig med alla affärer du gör. Slutligen, glöm aldrig bort eller glöm inte att göra din egen marknadsanalys och basera dina beslut på rimliga faktorer.