De 17 Globala målen

I en värld i ständig förändring, där saker och ting går så snabbt att företag ibland inte riktigt hinner tänka på vad som blir effekterna av ett visst handlande eller en viss ny maskin kommer att bli, där är det bra att det finns ett stort och stadigt organ i form av FN.

Genom det av FN framtagna utvecklingsprogrammet UNDP (United Nations Development Programme) har världens ledare avtalat om att uppnå 17 olika mål inom fyra olika områden till år 2030. Dessa fyra områden, eller de fyra övergripande målen som man också skulle kunna kalla dem är; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. För dessa fyra huvudmål finns alltså totalt 17 mindre mål som var för sig tar sikte på ett specifikt område på vilket alla världens medborgare måste bättra sig och tänka ett varv till innan man handlar.

Ett av dessa mindre mål berör ett ämne som de senaste åren gäckat forskare, experter och även ”vanligt folk”, nämligen hållbar energi. För att säkerställa att framtida generation kommer att få växa upp och ta del av en lika vacker värld som dagens människor gör och har gjort, krävs att man agerar nu. Mål nummer 7 beskriver vad som är visionen för hur all energi år 2030 ska vara hållbar, på så sätt att den inte längre till majoriteten ”omodern”, det vill säga att den komma från till exempel kol och olja. Att vända trenden till hållbar energi kommer inte bara göra gott för klimatet, utan även bidra till att områden där det till exempel finns kolgruvor, kommer att utvecklas och få en förbättrad välfärd då de i princip kommer att tvingas bryta sig ur gamla vanor.


Våra bästa lån

Långivare Lånebelopp
Ferratum 1 000 - 45 000 kr
Credway 1 000 - 30 000 kr
FlexLimit 3 000 - 20 000 kr
Frogtail 5 000 - 40 000 kr
Meddelandelån 2 000 - 30 000 kr