Lågt ekonomiskt självförtroende kostar miljarder i avkastning

självförtroende i ekonomiska frågor

Flera undersökningar på sistone har visat att vi svenskar har ett lågt självförtroende när det gäller sparande och investeringar. Trenden är dessutom negativ och andelen som upplever sig som självsäkra i att ta finansiella och ekonomiska beslut har minskat med sju procentenheter bara mellan 2015 och 2017, detta enligt den senaste upplagan av rapporten Investor Pulse från Blackrock, som är världens största kapitalförvaltare. En effekt av det låga självförtroendet blir att många går miste om avkastning på sina sparpengar.

Två av tre undviker att investera

Blackrocks rapport Investor Pulse 2017 presenterar uppgifter kring hur svenskar tänker kring sin privatekonomi inom bland annat sentiment, frågor kring sparande och investeringar samt frågor om pension. Vad gäller viljan att investera är siffrorna i undersökningen klart intressanta. Av 1000 slumpmässigt men ändå representativt utvalda svenskar är det 57% som uppger att de inte har någon vilja eller något intresse av att investera i exempelvis aktier eller fonder. Andelen som överväger att göra en första investering är 30% och andelen som vill ha det mesta av sina sparmedel investerade är 13%.

Blackrock har också tittat på hur svenska folkets besparingar är fördelat mellan kontanta besparingar (sparkonton, med mera) och investeringar. Enligt datan är 56% av tillgångarna placerade på sparkonton och liknande.

Varför så låg investeringsvilja?

Att placera pengar på sparkonton är ett dåligt val för den som vill se sina pengar växa. De aktörer som erbjuder de högsta sparräntorna kan ge upp emot 1% i årlig ränta, men majoriteten av banker och kreditbolag erbjuder en betydligt lägre ränta än så. Med en inflation på upp emot 2% och kapitalvinstskatt på 30% är sparkontona i praktiken förlustaffärer i dagens läge. För att få en avkastning som åtminstone täcker inflationen krävs att man gör investeringar. Så, varför ligger omkring 1,7 biljoner kronor på sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag?

I Blackrocks Investor Pulse är det fem stycken skäl som sticker ut. Det främsta skälet är att man inte har tillräckligt att lägga undan för att det ska vara lönt. Orsaken är alltså att man har för lite pengar över efter det att hushållets fasta och rörliga kostnader är betalda. En annan orsak är att man snabbt vill kunna få ut sina pengar, till exempel för konsumtion. Ungefär lika många respondenter menar att de önskar ha kontanta medel tillgängliga för säkerhet och trygghet i vardagen.

Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade anger att de inte vet tillräckligt mycket om investeringar. Dessa respondenter menar att de har en kunskapsbrist som gör att de inte vågar investera. Slutligen är det 12% av de tillfrågade som är oroliga för att förlora pengar på investeringar. Rädslan för att göra en dålig investering och därmed förlora pengar är alltså en av de minst viktiga orsakerna.

Miljarder att tjäna på enkla val

Enligt den senaste statistiken finns ungefär 1,3 biljoner kronor på lönekonton och sparkonton utan ränta. Det är en enorm summa pengar som borde kunna sättas i arbete på ett bättre sätt. Om bara en liten del av denna total skulle placeras på sparkonton med ränta skulle svenska folket få miljarder i extra avkastning varje år. Att öppna ett sparkonto med ränta behöver inte ta mer än några minuter online med BankID och överföringar kan göras via direktbankbetalningar och autogiro.

Källor: SvD, Blackrock


Våra bästa lån

Långivare Lånebelopp
Ferratum 1 000 - 45 000 kr
Credway 1 000 - 30 000 kr
FlexLimit 3 000 - 20 000 kr
Frogtail 5 000 - 40 000 kr
Meddelandelån 2 000 - 30 000 kr